Raport EBI numer 10/2104

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 sierpnia 2014 roku.

Zarząd Optizen Labs S.A na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 sierpnia 2014 roku, o godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ulicy Wita Stwosza 18.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New-Connect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Najnowsze posty