Raport bieżący nr 7/2018

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 roku

Warszawa, 28.05.2018, godz. 19:59

Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna (“Spółka”) z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku, podaje do publicznej wiadomości zmieniony termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 r. Emitenta zostaną opublikowane zgodnie z § 6 ust. 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” w dniu 1 czerwca 2018 roku jako pierwszym dniu roboczym następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy.

 

Podstawa prawna: § 6 ust 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Najnowsze posty