Raport Kwartalny nr 2/2017

Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2016 roku.
Data: 2017-02-14 15:25:23

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny za okres od 01.10.2016 do 31.12.2016 r.

Najnowsze posty