Raport kwartalny nr 12/2019

Warszawa, 2019-08-14 16:36:13

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 r.

Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: OPTIZEN LABS S.A – raport za Q2 2019

Najnowsze posty