• EN
 • PL
 • Kalendarz wydarzeń

  Raport Bieżący nr 1/2018

  Harmonogram publikacji raportów okresowych

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2018 roku będą publikowane w następujących terminach:
  – jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2017 r. – w dniu 14 lutego 2018 r.,
  – jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2018 r. – w dniu 15 maja 2018 r.,
  – jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2018 r. – w dniu 14 sierpnia 2018 r.,
  – jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2018 r. – w dniu 14 listopada 2018 r.

  Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2017 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2018 r.
  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   

  Raport Bieżący nr 1/2017

  Harmonogram publikacji raportów okresowych

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2017 roku będą publikowane w następujących terminach:
  – jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2016 r. – w dniu 14 lutego 2017 r.,
  – jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2017 r. – w dniu 15 maja 2017 r.,
  – jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2017 r. – w dniu 14 sierpnia 2017 r.,
  – jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2017 r. – w dniu 2 listopada 2017 r.

  Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2016 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26 maja 2017 r.
  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   

  Raport Bieżący nr 1/2016

  Harmonogram publikacji raportów okresowych

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2016 roku będą publikowane w następujących terminach:
  – jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2015 r. – w dniu 15 lutego 2016 r.,
  – jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2016 r. – w dniu 16 maja 2016 r.,
  – jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2016 r. – w dniu 16 sierpnia 2016 r.,
  – jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2016 r. – w dniu 14 listopada 2016 r.

  Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2015 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 03 czerwca 2016 r.
  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport EBI nr 22/2015

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku, niniejszym informuje, że zmianie ulegnie termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2014. Zgodnie z pierwotnie opublikowanym harmonogramem publikacji raportów okresowych termin publikacji raportu rocznego za 2014 rok został wyznaczony na dzień 26 czerwca 2015 roku.

  Nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2014 został ustalony na dzień 30 czerwca 2015 roku. 

  Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym EBI nr 2/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku pozostają bez zmian, a ewentualne korekty będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

  Raport EBI numer 2/2015

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach:

  13.02.2015 – raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za IV kw. 2014

  15.05.2015 – raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kw. 2015

  26.06.2015 – raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2014

  14.08.2015 – raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kw. 2015

  06.11.2015 – raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kw. 2015

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 7/2014

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Emitenta za 2013 r.

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Emitenta za 2013 r. Zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2014 opublikowanym w dniu 31.01.2014 r. termin publikacji raportu rocznego za 2013 rok został wyznaczony na dzień 03.06.2014 r.

  Nowa data publikacji raportu rocznego Emitenta za rok 2013 określona zostaje na dzień 08.07.2014 roku.

  Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014 pozostają bez zmian.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 2/2014

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r.

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach:

  • 14.02.2014 – raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za IV kw. 2013
  • 15.05.2014 – raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kw. 2014
  • 03.06.2014 – raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2013
  • 14.08.2014 – raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kw. 2014
  • 14.11.2014 – raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kw. 2014

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

   

  Raport EBI numer 3/2013

  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r.

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2013 będą przekazywane w następujących terminach:

  • 14.02.2013 – raport kwartalny za IV kw. 2012
  • 15.05.2013 – raport kwartalny za I kw. 2013
  • 13.06.2013 – raport roczny za 2012
  • 14.08.2013 – raport kwartalny za II kw. 2013
  • 14.11.2013 – raport kwartalny za III kw. 2013

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 17/2012

  Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2012 r.

  Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż zmianie uległ dotychczasowy harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2012, który został opublikowany w raporcie bieżącym EBI nr 12/2012 w dniu 15.05.2012.

  Zmiana harmonogramu polega na przesunięciu daty publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2011. Pierwotnie raport ten miał zostać przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14.06.2012. Zgodnie z nowym harmonogramem, raport roczny zostanie opublikowany w dniu 17.06.2012. Terminy przekazania pozostałych raportów okresowych nie uległy zmianie.

  Poniżej zaktualizowany harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2012:
  15.05.2012 – raport kwartalny za I kw. 2012 (opublikowano)
  17.06.2012 – raport roczny za rok obrotowy 2011
  10.08.2012 – raport kwartalny za II kw. 2012
  14.11.2012 – raport kwartalny za III kw. 2012

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 (,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu