• EN
 • PL
 • Akcjonariat

  Struktura akcjonariatu ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie.

  Liczba akcji/głosów Udział Data
  1. MCI.PrivateVentures FIZ 4 184 371 50,58% 30.04.2015
  2. Jacek Czynajtis 1 645 171 19,89% 30.04.2015
  3. Łukasz Kawęcki 743 007 8,98% 30.04.2015
  4. Pozostali 20,55%
  ŁĄCZNIE 8 273 229 100,0%