Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2014 roku

Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2014 roku

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Najnowsze posty