Raport kwartalny za IV kw. 2012

Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za okres od 01.10.2012 do 31.12.2012.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:

Raport kwartalny IV kw. 2012

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Najnowsze posty