Raport EBI numer 3/2013

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r.

Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2013 będą przekazywane w następujących terminach:

  • 14.02.2013 – raport kwartalny za IV kw. 2012
  • 15.05.2013 – raport kwartalny za I kw. 2013
  • 13.06.2013 – raport roczny za 2012
  • 14.08.2013 – raport kwartalny za II kw. 2013
  • 14.11.2013 – raport kwartalny za III kw. 2013

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Najnowsze posty