Raport ESPI RB_ASO 11/2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na ZWZA w dniu 2.07.2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Optizen Labs S.A. poniżej przekazuje listę akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% liczby głosów podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 2 lipca 2012 roku:

Akcjonariusz 1: MCI.Private Venture FIZ
Liczba głosów: 2.517.704
Udział w liczbie głosów na NWZA: 97,16%
Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 66,37%

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Najnowsze posty