Raport ESPI Raport RB-W_ASO Numer: 3/2012

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2012 roku.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd Telecom Media Spółka Akcyjna na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2012 roku.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwał (pdf)
Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Najnowsze posty