Raport ESPI numer 4/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na WZA

Zarząd Optizen Labs S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 6 sierpnia 2014 roku następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5 proc. głosów:

MCI PrivateVentures FIZ – reprezentowany przez Macieja Bogaczyk na podstawie pełnomocnictwa, posiadający 2 517 704 akcji na okaziciela serii A, które stanowiły łącznie 57,76 proc. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2014 roku i stanowią 43,41 proc. w ogólnej liczbie głosów

Jacek Czynajtis – posiadający 821.340 akcji na okaziciela serii B i C, które stanowiły łącznie 18,84 proc. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2014 roku i stanowią 14,16 proc. w ogólnej liczbie głosów

Łukasz Kawęcki – posiadający 743.007 akcji na okaziciela serii B i C, które stanowiły łącznie 17,05 proc. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2014 roku i stanowią 12,81 proc. w ogólnej liczbie głosów

Michał Ksiądz reprezentowany przez Łukasza Kawęckiego na podstawie pełnomocnictwa, posiadający 276.701 akcji na okaziciela serii C, które stanowiły łącznie 6,35 proc. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2014 roku i stanowią 4,78 proc. w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Najnowsze posty