Raport ESPI numer 3/2015

Korekta raportu dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lutego 2015 roku.

Zarząd Emitenta informuje, iż w załączeniu do raportu dotyczącego publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lutego 2015 roku omyłkowo zamieszczono błędną treść projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w zakresie zmiany sposobu reprezentacji Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta ponownie publikuje raport dotyczący ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Najnowsze posty