Raport ESPI numer 1/2013

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6. sierpnia 2013 roku

Zarząd Optizen Labs S.A. na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6. sierpnia 2013 roku.

Załącznik:

ogłoszenie zwolanie ZWZA 06-1.08.2013_kor.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Najnowsze posty