Raport ESPI nr 7/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ w dniu 31 lipca 2017 roku.
Data: 2017-08-06

Zarząd Spółki OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 lipca 2017 roku.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Załączniki:
Wykaz akcjonariuszy posiadających 5%

Najnowsze posty