Raport ESPI nr 1/2016

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31.01.2016 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jacka Czynatisa – Prezesa Zarządu Emitenta (dalej: Osoba Zobowiązana), o zawarciu przez niego transakcji nabycia akcji OPTIZEN LABS S.A. o wartości poniżej 5000 Euro.

Załączniki:
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Najnowsze posty