Raport EBI numer 9/2013

Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, że w raporcie EBI numer 7/2013 została omyłkowo podana nieprawidłowa data (15.03.2013) rozwiązania umowy z autoryzowanym doradcą firmą Capital Solutions ProAlfa Sp. z o.o.  Prawidłowa data rozwiązania umowy to 30.03.2013 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Najnowsze posty