Raport EBI numer 9/2012

Wybór audytora do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

Podstawa prawna: §3 pkt 1 Załącznika Nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Zarząd Telecom Media S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki przyjęła stosowną uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku.

Zgodnie ze stosowną uchwałą, audytorem Spółki wybrana została Biegły.pl Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-442) przy ulicy Spiżowej 21A/8A.

Poprzednie roczne sprawozdanie finansowe Spółki (za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku) zostało przeprowadzone przez Mazars Audyt Sp. z o.o.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Najnowsze posty