Raport EBI numer 7/2015

Korekta raportu dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lutego 2015 roku.

Zarząd Emitenta informuje, iż w załączeniu do raportu EBI nr 3/2015 dotyczącego publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lutego 2015 roku omyłkowo zamieszczono błędną treść projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w zakresie zmiany sposobu reprezentacji Spółki. 

W związku z powyższym Zarząd Emitenta ponownie publikuje raport dotyczący ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: 
§ 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New-Connect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Najnowsze posty