Raport EBI numer 8/2014

Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”). Wskazane naruszenie dotyczy terminu publikacji raportu o zmianie terminu publikacji raportu rocznego.

Zarząd Emitenta zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby nie dopuścić do wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości. 

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Najnowsze posty