Raport EBI numer 4/2015

Powołanie Członka Zarządu Spółki

Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej “Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 10 Statutu Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Łukasza Kawęckiego na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Życiorys Pana Łukasza Kawęckiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Najnowsze posty