Raport EBI numer 27/2012

Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż w dniu 8 listopada 2012 roku Pan Piotr Pajewski z przyczyn osobistych złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta z dniem 8 listopada 2012 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Najnowsze posty