Raport EBI numer 23/2012

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej spółki

Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż zgodnie z Uchwałami nr 13, 14, 15 i 16 podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 2 lipca 2012 roku, ze składu Rady Nadzorczej Emitenta odwołani zostali Pan Rafał Małecki i Pan Tomasz Binkiewicz, zaś w ich miejsce powołani zostali Pan Michał Ksiądz oraz Pan Adam Wojdyło.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Najnowsze posty