Raport EBI numer 21/2012

Podpisanie umów objęcia akcji serii C

Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż wszystkie akcje serii C Emitenta, wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 2012 roku, zostały objęte na podstawie następujących podpisanych umów subskrypcyjnych:
1. Umowa objęcia 726.340 akcji serii C Emitenta przez Pana Jacka Czynajtisa (obecnego Prezesa Zarządu Emitenta) w zamian za 1.260 udziałów Optizen Sp. z o.o.
2. Umowa objęcia 726.340 akcji serii C Emitenta przez Pana Łukasza Kawęckiego (obecnego Dyrektora Zarządzającego Emitenta) w zamian za 1.260 udziałów Optizen Sp. z o.o.
3. Umowa objęcia 276.701 akcji serii C Emitenta przez Pana Michała Ksiądz w zamian za 480 udziałów Optizen Sp. z o.o.
4. Umowa objęcia 276.701 akcji serii C Emitenta przez Pana Adama Wojdyło w zamian za 480 udziałów Optizen Sp. z o.o.

Łącznie objętych zostało 2.006.082 akcje serii C Emitenta. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosiła 6,00 zł. Akcje serii C pokryte zostaną wyłącznie wkładami niepieniężnymi w postaci udziałów Optizen Sp. z o.o., które łącznie stanowią 100% kapitału zakładowego Optizen Sp. z o.o. Wszystkie akcje serii C Emitenta są akcjami imiennymi.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Najnowsze posty