Raport EBI numer 19/2013

Korekta raportu bieżącego numer 18/2013

Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje skorygowany Protokół z WZA Emitenta z dnia 06.08.2013 opublikowany pierwotnie w raporcie EBI numer 18/2013.

Korekcie uległa zapisana liczbowo data odbycia WZA oraz rozkład głosów z głosowania nad uchwałą nr 17, przy czym zmiana rozkładu głósów nie ma wpływu na wynik głosowania (uchwała została przyjęta). Emitent przeprasza za błędy edytorskie powstałe przy sporządzaniu Protokołu i dołoży wszelkich starań, aby wyeliminować je w przyszłości.

Podstawa prawna – § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Tresc_uchwal_WZA_Optizen_Labs.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Najnowsze posty