Raport EBI numer 18/2012

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż Emitent incydentalnie naruszył obowiązek informacyjny określony w §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 (,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zgodnie z powyższym przepisem, w przypadku zmiany daty przekazania raportu okresowego, Emitent powinien o tym poinformować przynajmniej 2 dni przed datą przekazania tego raportu ustaloną zgodnie z pierwotnym harmonogramem.
Obowiązek ten został naruszony poprzez publikację dzisiejszego raportu EBI nr 17/2012, informującego o zmianie daty publikacji raportu rocznego za rok 2011 na 1 dzień przed pierwotnie planowaną datą jego przekazania. Naruszenie obowiązku informacyjnego jest wynikiem wydłużenia pracy audytora badającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, o czym Zarząd Emitenta powziął informację w dniu dzisiejszym.

Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 (“Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Najnowsze posty