Raport EBI numer 13/2015

Zapłata przez Emitenta kary pieniężnej

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje niniejszym, że w wykonaniu uchwały nr 1151/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 października 2014 r., w dniu 22 kwietnia 2015 roku Spółka dokonała zapłaty kary umownej. Pieniądze z tytułu nałożonej kary pieniężnej w wysokości 15.000 zł (piętnastu tysięcy złotych) przeznaczyła na konto wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego tj. Fundacji Synapsis Ondraszka 3, 02 – 085 Warszawa, BNPPL Oddział Ząbki ul. Piłsudskiego 176 nr KRS 000045919. 

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

Najnowsze posty