Raport EBI numer 13/2013

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż Emitent incydentalnie naruszył obowiązek informacyjny związany z publikacją raportu okresowego – jednostkowego raportu kwartalnego Optizen Labs S.A. za I kwartał 2013 roku. Raport powinien zostać opublikowany w dniu 15 maja 2013 roku, a został przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu okresowego EBI nr 12/2013 z dnia 16 maja 2013 roku.

Opóźnienie wynikło z przyczyn całkowicie losowych spowodowanych niedyspozycją osoby odpowiedzialnej za publikację raportu w wyznaczonym terminie.

Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby uniknąć podobnych opóźnień w przyszłości. W tym celu w dniu 16 maja 2013 roku Spółka zawarła umowę z kancelarią Nobilis Partners Polewczak Gładysz Grocholski sp. k. (Autoryzowanym Doradcą) w przedmiocie bieżącego doradztwa w zakresie należytego wypełnienia obowiązków informacyjnych.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Najnowsze posty