Raport EBI numer 10/2015

Naruszenie dobrych praktyk w zakresie publikacji raportów bieżących.

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, o naruszeniu przez Emitenta w lutym 2015 roku zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieterminowego przekazania raportu bieżącego dotyczącego wypowiedzenia umowy autoryzowanemu doradcy spółce PL Consulting Sp. z o.o. Zarząd Spółki, w związku z faktem, iż PL Consulting Sp. z o.o. uchwałę 98/2015 GPW został skreślony z listy autoryzowanych doradców, wypowiedział zawartą z nim umowę z terminem 04.02.2015 r. bez zachowania terminu wypowiedzenia. W dniu 13.02.2015 r. Optizen Labs S.A. otrzymał z PL Consulting Sp. z o.o. rozwiązanie umowy o świadczenie usług autoryzowanego doradcy (datowane na 30.01.2015 r.).

Zarząd spółki nie poinformował stosownym raportem bieżącym o rozwiązaniu współpracy z PL Consulting Sp. z o.o. w regulaminowym terminie. W związku z powyższym Zarząd deklaruje, iż dołoży wszelkich starań by na bieżąco w sposób rzetelny i zgodny z regulacjami wypełniać obowiązki informacyjne spoczywające na Emitencie.

Mając na uwadze dotychczasowe nie zawsze rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych przez Emitenta, Spółka zadba, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO w zw. Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

Najnowsze posty