Raport EBI numer 10/2012

Rejestracja zmiany nazwy Spółki na Optizen Labs S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zarząd Spółki informuje, iż dnia 7 maja 2012 roku powziął informację o dokonaniu przez właściwy Sąd Rejonowy w dniu 19 kwietnia 2012 roku rejestracji zmiany Spółki z Telecom Media S.A. na Optizen Labs S.A.

Tym samym w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowana została zmiana w treści § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 lutego 2012 roku (stosowna treść niniejszej uchwały została zamieszczona w Dokumencie Informacyjnym Spółki).

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Najnowsze posty