Raport bieżący nr 9/2019

Warszawa, 2019-06-19 18:51:04

Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza powołała uchwałą nr 7 Pana Jacka Czynajtis na kolejną kadencją Prezesa Zarządu.

Życiorys zawodowy powołanego Prezesa Zarządu znajduje się na stronie internetowej Spółki.

W załączeniu Emitent publikuje Informacje, w zakresie o którym mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w odniesieniu do członków Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

FORMULARZ DLA CZŁONKA Zarządu 18.06.2019-1

Najnowsze posty