Raport bieżący nr 8 / 2017 ESPI

Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych rozwoju Emitenta
Data: 2017-08-09

Zarząd Optizen Labs S.A. („Emitent”) kierując się dalszym rozwojem spółki, zawiadamia o wszczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej Emitenta. Celem przeglądu jest podjęcie decyzji o wyborze najkorzystniejszego kierunku dalszego rozwoju Emitenta. Na moment publikacji raportu rozpatrywanych jest kilka opcji strategicznych, wśród nich, pozyskanie inwestora zewnętrznego, który wesprze dalszy rozwoju Emitenta oraz zawarcie sojuszu strategicznego, jak również powstrzymanie się od wyboru jakiejkolwiek z wyżej wymienionych opcji. Na moment publikacji raportu Emitent nie podjął żadnej decyzji związanej z wyborem konkretnej opcji strategicznej. Rozstrzygnięcie wyników procesu przeglądu opcji strategicznych zostanie ogłoszone w oddzielnym komunikacie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Najnowsze posty