Raport Bieżący nr 4/2016

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku, niniejszym informuje, że zmianie ulegnie termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2015. Zgodnie z pierwotnie opublikowanym harmonogramem publikacji raportów okresowych termin publikacji raportu rocznego za 2015 rok został wyznaczony na dzień 3 czerwca 2016 roku.

Nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2015 został ustalony na dzień 29 czerwca 2016 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym EBI nr 1/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku pozostają bez zmian, a ewentualne korekty będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Najnowsze posty