Raport Bieżący nr 18/2016

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 05.09.2016 roku.
Data: 2016-09-06 17:58:13

Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 września 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku “NewConnect”.

Załączniki:
ZWZA OL SA w dniu 05 września 2016 r. akt notarialny

Najnowsze posty