Raport bieżący nr 15/2020

Warszawa, 2020-08-03 20:49:14

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 roku.

Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Wita Stwosza 18 (02-661 Warszawa).

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:

1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;

3) wzór pełnomocnictwa + instrukcja do głosowania.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

1_OPTIZEN_ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

2_Projekty uchwał na ZWZ w dniu 31. sierpnia 2020

3_ OPTIZEN_wzor_pelnomocnictwa+instrukcja

Najnowsze posty