Raport Bieżący nr 14/2021

Warszawa, 2021-07-29 09:57:05

Uzupełnienie raportu nr 10/2021 o życiorysy członków Rady Nadzorczej Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2021 r. z dnia 30 czerwca 2021 roku Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) w załączeniu przekazuje, niezwłocznie po ich otrzymaniu, dotyczące członków Rady Nadzorczej tj. Pana Tomasza Wykurza oraz Pana Romana Tworzydło, informacje o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Roman Tworzydło formularz członka RN

Tomasz Wykurz_formularz członka RN

Najnowsze posty