Raport bieżący nr 14/2019

Warszawa, 2019-11-25 18:30:48

Życiorys członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 11/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. informuje, iż w dniu 25 listopada 2019 r. otrzymał od Pana Macieja Kowalskiego informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, które przekazuje w załączeniu.

Załączniki: Formularz dla członka RN emitenta_Maciej Kowalski

Najnowsze posty