Raport Bieżący nr 12/2016

Powołanie Członka Zarządu
Data: 2016-07-20 17:44:00

Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 lipca 2016 r., na podstawie §19 ust. 2 lit. o Statutu Spółki oraz art. 201 § 4 k.s.h. , Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Macieja Soprycha na Członka Zarządu Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki będzie działał w składzie dwuosobowym:
1) Pan Jacek Czynajtis pełniący funkcję Prezesa Zarządu;
2) Pan Maciej Soprych pełniący funkcję Członka Zarządu.

Kadencja aktualnego zarządu upłynie w roku 2017 r.

W załączeniu Emitent publikuje Informacje, w zakresie o którym mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w odniesieniu do nowo powołanego Członków Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Formularz dla członka zarządu – Maciej Soprych

Najnowsze posty