Raport bieżący nr 1/2019

Warszawa, dn. 23.01.2019, godz. 13:42:13

Harmonogram publikacji raportów okresowych

Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2018 roku będą publikowane w następujących terminach:
– skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2018 r. – w dniu 14. lutego 2019 r.,
– skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2019 r. – w dniu 14. maja 2019 r.,
– skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2019 r. – w dniu 14. sierpnia 2019 r.,
– skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2019 r. – w dniu 14. listopada 2019 r.,

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2018 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28. maja 2019 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Najnowsze posty