Raport Bieżący nr 10/2021

Warszawa, 2021-06-30 19:58:57

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

1. Natalia Górska – Członek Rady Nadzorczej

2. Natalia Lasek – Członek Rady Nadzorczej

3. Dariusz Jochemczyk – Członek Rady Nadzorczej

4. Tomasz Wykurz – Członek Rady Nadzorczej

5. Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej

Spółka w załączeniu przekazuje informacje na temat członków Rady Nadzorczej Optizen Labs S.A., o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

  1. Dariusz Jochemczyk – formularz
  2. Natalia Górska – formularz
  3. Natalia Lasek – formularz

Najnowsze posty