Raport bieżący 3/2020

Warszawa, 2020-05-12  godz. 9:40:13

Zmiana publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że zmianie uległ termin przekazania raportu kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2020 r., wskazany w raporcie bieżącym nr 1/2020 opublikowanym 27 stycznia 2020 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r., którego publikacja była planowana na dzień 14 maja 2020 r. zostanie opublikowany 21 maja 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 6 pkt 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Najnowsze posty