Raport EBI numer 7/2012

Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zarząd Telecom Media S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 marca 2012 roku.

Załączniki:
Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu