Raport EBI numer 18/2013

Treść uchwał podjętych przez WZA Emitenta

Zarząd Optizen Labs S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) podjętych przez WZA w dniu 6 sierpnia 2013 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść decyzji akcjonariusza MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o powołaniu trzech członków Rady Nadzorczej Optizen Labs S.A. stosownie do uprawnienia akcjonariusza wynikającego z § 15 ust. 3 statutu Emitenta.

Podstawa prawna – § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu