Raport EBI numer 11/2012

Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki w dniu 8 maja 2012

Zarząd Optizen Labs S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2012 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu