Raport EBI nr 9/2015

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Optizen Labs S.A. w dniu 26 lutego 2015 r.

Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („NWZ”) Spółki zwołanego i odbytego w dniu 26 lutego 2015 roku.  

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2,7, 8, 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu