• EN
  • PL
  • Support

    Zespół Optizen Labs oferuje kompleksowe usługi wsparcia technicznego związanego z obszarem digital publishing. Podstawowym zakresem działania jest pomoc w trakcie implementacji narzędzia Adobe Digital Publishing Solution lub Digitivo oraz wsparcie powdrożeniowe. Konsultanci Optizen Labs mogą również wspierać wydawcę na każdym z etapów przygotowania publikacji cyfrowej – podczas rejestracji kont developerskich, tworzenia makiety wydania cyfrowego, przygotowania graficznego publikacji cyfrowych aż po publikację aplikacji w App Store, Google Play czy Windows Store.

    Spośród kilku dostępnych wariantów współpracy klienci Optizen Labs mogą wybrać optymalny dla siebie model – od usług rozliczanych godzinowo aż po pełny outsourcing.

    Optizen Labs, jako Expert Level Reseller Adobe, oferuje szkolenia poświęcone pracy w narzędziu Adobe Digital Publishing Solution obejmujące wszystkie aspekty związane z projektowaniem, tworzeniem oraz publikowaniem interaktywnych publikacji na tablet i smartphone.