• EN
 • PL
 • Walne zgromadzenie akcjonariuszy

  Raport EBI numer 29/2015

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 25.08.2015 roku

  Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 sierpnia 2015 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

  Raport EBI nr 9/2015

  Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Optizen Labs S.A. w dniu 26 lutego 2015 r.

  Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („NWZ”) Spółki zwołanego i odbytego w dniu 26 lutego 2015 roku.  

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2,7, 8, 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

  Raport EBI numer 11/2014

  Treść uchwał podjętych przez WZA Emitenta

  Zarząd Optizen Labs S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) podjętych przez WZA w dniu 6 sierpnia 2014 r.

  Podstawa prawna – § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 18/2013

  Treść uchwał podjętych przez WZA Emitenta

  Zarząd Optizen Labs S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) podjętych przez WZA w dniu 6 sierpnia 2013 r.

  Jednocześnie Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść decyzji akcjonariusza MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o powołaniu trzech członków Rady Nadzorczej Optizen Labs S.A. stosownie do uprawnienia akcjonariusza wynikającego z § 15 ust. 3 statutu Emitenta.

  Podstawa prawna – § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 22/2012

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 02.07.2012

  Zarząd Optizen Labs S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 lipca 2012 roku.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 11/2012

  Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki w dniu 8 maja 2012

  Zarząd Optizen Labs S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2012 roku.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport EBI numer 7/2012

  Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Zarząd Telecom Media S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 marca 2012 roku.

  Załączniki:
  Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu