• EN
 • PL
 • Raporty finansowe

  Raport okresowy nr 5/2019

  Warszawa, 2019-05-28 19:03:26

  Jednostkowy raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2018 rok

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2018 rok

  Podstawa prawna: §5 ust.2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Optizen Labs s a w roku 2018_28.05.2019

  sprawozdanie z badania OPTIZEN LABS_2018_20190528

  Optizen Jednostkowy raport Roczny za 2018

  Jednostkowe_SF_OLSA20181231_20190528

  Raport okresowy nr 4/2019

  Warszawa, 2019-05-28 18:47:05

  Skonsolidowany raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2018 rok

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2018 rok

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  sprawozdanie z badania SKONS. SF OPTIZEN LABS_2018_20190528

  Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Optizen Labs SA za 2018_JC_28.05.2019

  Optizen skonsolidowany raport roczny 2018 (2)

  Skonsolidowane_SF_OLSA20181231_20190525_skoryg

  Raport Kwartalny nr 3/2019

  Warszawa, 2019.05.14, godz. 17:56:05

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: OPT – raport z działalności Spółki_IQ_2019

  Raport kwartalny nr 2/2019

  Warszawa, 2019.02.14, godz. 15:46:04

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 r.

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.10.2018 roku do 31.12.2018 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: OPT -raport draft Q4 2018

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

  Warszawa, 2018-11-14 16:55:32

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki: OPT-raport 3Q 2018

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

  Warszawa, 2018-08-14 13:08:25

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   

  Załączniki: Optizen Labs raport kwartalny za 2 Q 2018

  Jednostkowy raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2017 rok

  Warszawa, 2018-06-01 , godz. 17:30:37

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2017 rok.

  Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 i ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Jednostkowy raport roczny za 2017

  Załącznik nr 1 – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2017-12-31

  Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 2017-12-31

  Załącznik nr 3 – Opinia i raport biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania jednostkowego OL SA

  Skonsolidowany raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2017 rok

  Warszawa, 2018-06-01 , godz. 17:25:33

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2017 rok.

  Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 oraz ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Skonsolidowany raport roczny 2017

  Załącznik nr 1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2017-12-31

  Załącznik nr 2 – Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Optizen Labs SA za 2017

  Załącznik nr 3 – Opinia i raport biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania skonsolidowanego za rok 2017

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

  Warszawa, data: 15.05.2018, godzina 15:51

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: Optizen Labs raport kwartalny za 1Q2018

  Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

  Data: 2018-02-14, godz. 16:41

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   

  Załączniki:

  Optizen – raport za 4Q2017