• EN
  • PL
  • Ład korporacyjny

    Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

    Oświadczenie o stosowaniu danej praktyki

    TAK, z wyjątkiem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez internet w ocenie spółki koszty związane z transmisją obrad są niewspółmierne do ewentualnych korzyści. jednocześnie jednak spółka zapewnia, że będzie rzetelnie udostępniać informacje na temat przedmiotu obrad walnego zgromadzenia wszystkim akcjonariuszom każdą drogą poza transmisją internetową.

    Wszystkie istotne informacje dotyczące zwołania i przebiegu Walnego Zgromadzenia Emitent publikuje w formie raportów bieżących w systemach ESPI oraz EBI oraz umieszcza na swojej stronie internetowej Spółki poświęconych Relacjom Inwestorskich – zatem akcjonariusze nie biorący udziału osobiście w walnym zgromadzeniu oraz inni zainteresowani inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu. Koszty związane z infrastrukturą techniczną umożliwiającą transmisję obrad walnego zgromadzenia przez Internet emitent uznaje za niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających.