Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2013 roku

Zarząd Optizen Labs S.A. podaje w załączeniu do publicznej wiadomości Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2013 roku

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu